Hệ thống tạo mã QR banking miễn phí

Hướng dẫn

Điền các thông tin

- Chọn Ngân hàng muốn tạo
- Nhập số tài khoản nhận tiền
- Nhập số tiền
- Nội dung chuyển khoản.
- Chọn frame tuỳ chỉnh, có hơn 140 frame.
- Che số tài khoản nếu muốn.
( là nội dung bắt buộc)

Bấm tạo QrCode

Sau khi điền thông tin, bấm tạo mã QrCode và chờ kết quả.

Nhận kết quả

Nhận ngay kết quả, bạn có thể tải ảnh về máy.

Tìm hiểu thêm về Quick Link

Tạo mã ngay

Kết quả

Tải Xuống